Mateřská škola Bohuslava Martinů
Odloučené pracoviště MŠ Čtyřlístek,
Ostrava-Poruba, Skautská 1082,
příspěvková organizace
webové stránky ctyrlistekms.cz

Školní jídelna

Platba za stravné

Vyhláškou o školním stravování 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů platné od 1.9.2021 se mění finanční limity na nákup potravin, proto se mění i částka za stavování:

Pro děti do 6 let

svačinka.... 10,-Kč

oběd.........19,-Kč

svačinka.... 10,-Kč


Celkem za celodenní stravování 39,- Kč od 1. 9. 2021

Pro děti od 7 let

svačinka....10,-Kč

oběd......... 21,-Kč

svačinka....10,-Kč

Celkem za celodenní stravování 41,-Kč od 1.9.2020

Omlouvat děti můžete vždy den předem do 12 hodin na tel599 527 366, 775 562 583

Platba za školné

Školné na rok 2020/2021 je 410,- Kč - děti v povinné a odložené školní docházce jsou od školného osvobozeni

Celková platba měsíčně 

- celodenní stravné a školné - 1 200,-Kč

- polodenní stravné a školné - 1 100,-Kč

č.účtu 245349198/0300, variabilní symbol 0558, konstantní symbol 0008

Vyučtování bude prováděno 1x ročně: k  31. srpnu 

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY ZODPOVÍ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY


RENÁTA KOŽUŠNÍKOVÁ

Tel.:    599 527 367

Mob.:  702 296 370jidelnaskautska@centrum.cz